תקנון - הוט סינמה

תקנון

ברוכים הבאים לאתר של רשת בתי הקולנוע "HOT CINEMA" המאפשר רכישת כרטיסים לבתי הקולנוע לכלל האירועים המוצגים בו וכן רכישת כרטיסים דיגיטליים 

 1. השימוש באתר כפוף להסכמתכם לתנאי שימוש אלה, והנכם נדרשים לאשר כי קראתם אותם בתשומת לב ואתם מסכימים להם בטרם ביצוע הרכישה.
 1. בשימוש באתר האינטרנט או בביצוע הזמנה באתר האינטרנט אתם מעניקים את הסכמתכם לכל התנאים המפורטים במסמך זה.
 1. אתר HOT CINEMA מאפשר הזמנת כרטיסים לאירועים / הצגות / הקרנות לאחר שהלקוח בוחר את שם הסרט / האירוע, מועד האירוע, וכמות הכרטיסים הרצויה. לאחר השלמת מילוי פרטים אלו,  באפשרותכם לבחור את המקומות המועדפים עליכם מבין המקומות הפנויים על פי תרשים האולם הרלבנטי בתפוסתו הנוכחית במועד ביצוע ההזמנה.
 1. מועדי ההצגות וההקרנות באתר זה מועברים אליכם באמצעים אלקטרונים המתעדכנים באופן מקוון (און-ליין) מול בתי הקולנוע השונים, ובכפוף לשינויים ו/או תוספות ו/או ביטולים במועדי ההצגות.
 1. לידיעתכם, המערכת אינה מאפשרת בחירת מקומות המותירה מושבים בודדים ריקים.
 1. בהצגות ו/או אירועים בהם המושבים אינם מסומנים תועברו לאחר בחירת האירוע ישירות למסך התשלום.
 1. לגבי כל כרטיס שמוצע לרכישה יוצגו באתר הפרטים הבאים: שם הסרט, מקומות ההקרנה, מועדי תחילת ההקרנה ומחיר הכרטיס.
 1. לתשומת לב לקוחותינו, הסרט יתחיל לאחר מקבץ הפרסומות והקדימונים (טריילרים) באורך משתנה על פי שיקול דעת החברה.
 1. בעת ביצוע ההזמנה תידרשו למלא טופס הכולל פרטים מזהים, לרבות שם מלא, מספר תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי ופרטים בדבר ההזמנה. מסירת הפרטים הנ"ל וכל פרט נוסף הנדרש להשלמת ביצוע ההזמנה נעשית בהסכמתכם המלאה. לא ניתן להשלים את הליך ההזמנה ללא מסירת הפרטים הנ"ל.
 1. HOT CINEMA תפעל כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.
 1. הגשת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שיגרמו ל- HOT CINEMA ו/או מי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.
 1. ל- HOT CINEMA שמורה הזכות לבטל הזמנה בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 1. התשלום בגין רכישת הכרטיסים מתבצע בכרטיס אשראי ו/או בכרטיס מנוי תקף המותאם לרכישה באינטרנט או בהתאם להסדר תקף של HOT CINEMA עם ספק אחר.

14. לכל הזמנת כרטיס באמצעות האתר/יישומון הרשת יתווספו דמי שירות מקוונים  בתעריף שייקבע ע"י הרשת ושיעודכן מעת לעת.

15. ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ובכל מקרה, דמי הכרטוס המקוונים לא יוחזרו.

16. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה, מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.  

17. בסיום הפעולה, לאחר שהלקוח אישר את פרטי ההזמנה, תציג המערכת אישור הכולל את כל פרטי הזמנתכם עם הודעה על כך שהפעולה הושלמה בהצלחה.

18. בסיום הליך ההזמנה, תאושר הזמנתכם בהודעת דואר אלקטרוני שתשלח לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסרתם בעת ביצוע ההזמנה.

19. הכרטיסים שהזמנתם יונפקו עבורכם באחת הדרכים הבאות:

 1. כרטיס דיגיטלי באמצעות הטלפון הנייד המאפשר כניסה לסרט בלי לעמוד בקופות
 2. הדפסת הכרטיסים במדפסת הביתית (עליכם לבחור באופציה זו בעת מילוי פרטי ההזמנה) 
 3. עמדת השירות העצמי המוצבת בסמוך לקופות
 4. קופות בתי הקולנוע

20. ניתן לוודא את קיום ההזמנה, כ- 15 דקות לאחר ביצועה, באמצעות כניסה לתפריט "שירות לקוחות – בדיקת הזמנה" , שנמצא בסרגל העליון של האתר, לצורך הצגת פירוט הזמנותיכם.  

21. במידה ולא התקבל אישור והעסקה לא מוצגת ברשימת הזמנותיכם, ניתן ליצור קשר בווטסאפ שירות הלקוחות, על מנת לוודא כי ההזמנה נקלטה.

22. רכישת כרטיסי קולנוע באתר מתבצעת באמצעים ממוחשבים ישירות מול קופות בית הקולנוע לפיכך, לאחר בחירת הסרט המבוקש, תבצע עבורכם המערכת סריקה של המקומות הפנויים ותציג אותם בפניכם. לידיעתכם, לא ניתן לשריין את המקומות שבחרתם עד לאישורה הסופי של ההזמנה על ידכם, לפיכך ייתכנו מקרים בודדים (בעיקר בשעות עומס על הקופות) בהם ייתפסו המקומות אשר התבקשו עוד לפני תום ההזמנה. במקרה כאמור, מיד יופיע מבנה האולם במצבו החדש וניתן יהיה לסמן מקומות חדשים ולחזור על הפעולה.

23. הזמנות מזוהות בקופת בית הקולנוע (או בעמדת שירות עצמי המוצבת בסמוך לקופות) ע"י העברת כרטיס האשראי אשר שימש אתכם לביצוע ההזמנה בקורא המגנטי. חובה להביא את כרטיס האשראי עמו ביצעתם את הזמנתכם.

24. במידה ובחרתם להדפיס את כרטיסי הקולנוע שהזמנתם במדפסת הביתית, עליכם לוודא כי הכיתוב על גבי הכרטיסים והדפס הברקוד המופיע על גבם הינם קריאים וברורים. בכל מקרה של חשש, מומלץ להביא את כרטיס האשראי עימו ביצעתם את הזמנתכם לבית הקולנוע.

25. כל ההזמנות שבוצעו ע"י הלקוח, הן סופיות. ניתן לבטל הזמנה עד 3 שעות טרם מועד ההקרנה הנקוב על גבי הכרטיס (להלן: "המועד האחרון לביטול") ובלבד שהכרטיסים לא נאספו ע"י המזמין מעמדות שירות עצמי או בקופות בתי הקולנוע, או ששולמו באמצעות כרטיס אשראי דיירקט או חשבון pay pal . במקרה של ביטול הזמנה, תבוטל העסקה ויוחזר סכום החיוב בגין הכרטיסים, בניכוי דמי שירות לכירטוס מקוון המקובל באתר באותה עת.

26.  לידיעתכם, לא ניתן לבטל חלק מהזמנה קיימת אלא רק ביטול עסקה מלא.

27. לעניין זה, המועד הקובע לקיום הצגה ו/או הקרנה  יהיה 3 שעות לפני מועד ההקרנה שפורסם (המועד האחרון לביטול). מחובת הרוכשים לוודא כי פרטי הההצגה ו/או הקרנה הרלוונטיים לגביהם נכונים נכון במועד ביצוע ההזמנה ולא תהיה להם כל טענה ו/או תלונה ו/או תביעה בנושא כלפי HOT CINEMA או מי מטעמה.

28. היה והתבצע שינוי או ביטול הצגה ו/או הקרנה לרבות שינויים במועדים ו/או באתרים או במקומות לאחר מועד הביטול האחרון, באפשרות לקוחות בעלי כרטיס להצגה ו/או הקרנה לקבל כרטיסים חלופיים, בעלי שווי כספי זהה או פחות (ובכל מקרה לא יותר) לשווי הכרטיסים שבוטלו.

29. בכל מקרה, HOT CINEMA לא תהיה אחראית  לכל פעולה ו/או נזק העשויים להיגרם ללקוחות בעקבות ביטול/ שינוי זה, וללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד HOT CINEMA בגין זאת.

30. למאחרים לא מובטחת כניסה להקרנה/הצגה ובמקרה שכזה לא יהא החזר כספי עבור הכרטיסים. 

31. לקוחות המעוניינים בהחזר כספי עקב ביטול הצגה ו/או הקרנה לאחר המועד האחרון לביטול ניתן לפנות לוואטסאפ שירות הלקוחות להמשך טיפול. הנהלת HOT CINEMA תבצע החזר כספי מלא או חלקי על פי שיקול דעתה ובכפוף לנסיבות כל מקרה.

32. יובהר כי למרות האמור לעיל, בכל מקרה של אי קיום האירוע/הצגה/הקרנה במלואה מחמת "כח עליון", (לרבות מקרי הפסקת חשמל שאינם בשליטת החברה, אירועים ביטחוניים או בשל מעשה או מחדל של המרכז המסחרי בו שוכנים בתי הקולנוע) לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי HOT CINEMA.

33. אתר האינטרנט של HOT CINEMA מאפשר גם רכישה של כרטיסי מנוי וכרטיסי GIFT CARD לבתי הקולנוע של הרשת באמצעות כרטיס אשראי בלבד. יובהר, כי כרטיסי מנוי וGIFT CARD-  אינם תקפים לשימוש בהקרנות מיוחדות, כפי שיוגדרו ע"י רשת HOT CINEMA מעת לעת.

34. לעניין זה, "הקרנות מיוחדות"- הצגות לילדים, כרטיסי תלת מימד, הקרנות בשפה הרוסית/דיבוב רוסי, הקרנות מיוחדות לילדים, סינמה קידס, הקרנות כחלק משיתופי פעולה מסחריים  – בעמוד המכירה מפורטים התנאים והמגבלות הרלוונטיים לכל כרטיס. רכישת כרטיס מהווה אישור כי הלקוח קרא והבין את התנאים והמגבלות הללו ולא תהיה לו כל תלונה ו/או תביעה בדבר התניות ומגבלות אלו.

35. כרטיסי מנוי וGIFT CARD- הנרכשים באתר, ישלחו לכתובת הדואר האלקטרוני אותה מסר הלקוח בעת ההזמנה באמצעות משלוח קובץ JPEG""

36. כרטיסי מנוי ו/או  GIFT CARD  מזכים  את הרוכש במספר הכניסות הנקוב על גבי הכרטיס לבתי הקולנוע של HOT CINEMA או במספר הכרטיסים ו/או המוצרים המוטענים על גביהם. כל הכרטיסים/מוצרים תקפים לשנה מיום ההנפקה כפי שרשום על גבי הכרטיס.

37.  HOT CINEMA שומרת לעצמה הזכות לפרסם או להתקשר עם גורמים מסחריים שונים ולהציע הטבות שונות ללקוחותיה. יובהר, תוקפו של כרטיס הטבה (לרבות כרטיס מנוי או GIFT CARD)  יאפשר שימוש להקרנות המוגדרות כהקרנות רגילות (שאינן הקרנות מיוחדות כהגדרתן לעיל).

למען הסר ספק, שוברים המקנים כניסה זוגית אינם ניתנים לפיצול לשתי הקרנות שונות.

38. הצגת מלאי כרטיסים לרכישה באתר אינה מהווה אישור לזמינות. רק אישור סופי להזמנה המופק על ידי האתר יהווה אישור סופי לביצוע ההזמנה.

39. אתר האינטרנט של HOT CINEMA מאפשר קניה בטוחה ומאושרת ע"י חברות האשראי. החברה מפעילה את המערכות הטובות והמשוכללות מסוגן, על מנת לאבטח את המידע שנקלט באתר. HOT CINEMA מספקת הגנה מיטבית על מערכות המחשוב בהן נשמרים פרטי הצרכן לרבות פרטי כרטיס האשראי שלו, בכדי למנוע שימוש אסור במידע החסוי ובמערכת התשלומים.

40. לפרטים אודות מדיניות הפרטיות של HOT CINEMA, ניתן לקבל בקישור הבא; מדיניות פרטיות

41. יובהר, כי במידה ו HOT CINEMA תתמזג או תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע שנאגר אודותיך, ובלבד שמדיניות הפרטיות המפורטת בסע' 38 לעיל, תישמר. 

42. המידע המוצג באתר HOT CINEMA הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין. HOT CINEMA ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.

43. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב אתר HOT CINEMA ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם בבעלות HOT CINEMA בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של HOT CINEMA, בכתב ומראש.

44. הנכם מצהירים בזאת כי אין לכם ולא יהיו לכם זכויות מכל מין וסוג שהוא ביחס לזכויות אלו והנכם מסכימים לכך ומתחייבים כי אינכם רשאים להעתיק ו/או להפיץ כל מידע שכזה אלא אך ורק לאחר שתקבלו מראש ובכתב את הסכמת ורשות בעל המידע האמור. הנכם מאשרים כי ידוע לכם שבמידה ותפרו את האמור בסעיף זה הנכם עלולים להיתבע על ידי בעלי הזכויות וכל נזק שיגרם יחול עליכם בלבד.

45. סימני המסחר באתר הם קניינה של HOT CINEMA בלבד, או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם (של HOT CINEMA ו/ או המפרסמים) בכתב ומראש.

46. על השימוש באתר HOT CINEMA יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

47. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הנכם מתחייבים בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות המפורטות בתקנון זה ובכלל זה כדלקמן :

 1. לא להשתמש בשרותי האתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים.
 2. לא להשתמש בשרותי האתר לפגיעה בפרטיות ו/או כל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו.
 3. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך הטרדה ו/או השמצה ו/או הוצאת דיבה ו/או גזענות ו/או בכל אופן פוגע אחר.
 4. לא להעתיק ו/או להשתמש ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או זכויות קניין אחרות.
 5. לא להשתמש באתר לצורכי קידום מכירות ו/או הפצה ו/או פרסום מוצרים ו/או שירותים שונים.
 6. לא להשתמש בשרותי האתר לצורך גיוס כספים ו/או התרמות.
 7. לא לפרסם באתר מידע ו/או פרטים אודות אחרים.
 8. לא להשתמש בשרותי האתר להפצת "וירוסים" או "תכנת רוגלה"  למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר או למשתמשיו.

48.  במידה ו HOT CINEMA תפרסם באתר פרסומים שונים ובכללם המלצות, הננו מבהירים בזאת כי כל פרסום שכזה ו/או המלצה ו/או מענה לשאלה אינם מהווים המלצה ו/או עצה מקצועית ובשום אופן שהוא אין להתבסס עליהם ולנהוג על פיהם וכל המשתמש ו/או נוהג בהם ו/או על פיהם עושה זאת על אחריותו הבלעדית בלבד.

49. HOT CINEMA מנסה לדאוג לכך כי שירותי האתר יהיו שוטפים וללא הפרעות ויהיו על פי תנאי ההתקשרות כאמור בהסכם זה. אולם למרות האמור יתכן ויהיו שיבושים ו/או טעויות ו/או עיכובים ו/או הפרעות מסיבות סבירות במתן השירות ו/או מידע קלוקל בניגוד לאמור בהסכם זה וכדו'.

50. HOT CINEMA שומרת לעצמה את הזכות להרחיק מבית הקולנוע (בין אם באמצעות עובדיה או גורמי בטחון/משטרה), גורם או גורמים שיימצאו מפריעים לקהל לקוחות הקולנוע באשר הם. לעניין זה, "הפרעה" - בין אם במעשה או מחדל לעובדי וסדרני בית הקולנוע לעשות את עבודתם, הפרת הסדר הציבורי, שימוש או ביצוע שיחות בטלפון נייד (או כל אביזר אחר) במהלך הקרנת סרט, יצירת רעש באולם הקולנוע או מחוצה לו, השחתת ציוד הקולנוע וכן כל התנהגות שאינה הולמת (לרבות אלימות מילולית או פיסית כלפי לקוחות HOT CINEMA או עובדיו).

51. מובהר, כי גורם המורחק מבית הקולנוע בשל הפרעה כאמור לעיל, כספו לא יושב.

52. הנכם מאשרים בזאת כי האמור בתקנון זה על כל תנאיו הובא לידיעתכם והנכם מאשרים כי לא תהא לכם ו/או למי מטעמכם תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין האמור בסעיף זה.

53. החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.

54.  באישורכם תקנון זה הינכם מצהירים בזאת כי ידוע לכם שכל האמור בו מתייחס לכרטיסים ו/או כרטיסי ו/או מוצרים אחרים המשווקים ע"י HOT CINEMA ולא תקום כל טענה.

55. תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

56. הלקוח מצהיר ומאשר, שידוע לו שמעת לעת אלקו סינמה או משכירי הנכסים שהם מצויים בתי הקולנוע השונים, רשאים לבצע עבודות שיפוץ והתאמה לרווחת הציבור בבתי הקולנוע של הרשת או בדרכי הגישה אליהם, באופן העלול לגרום לאי נוחות זמנית.

מובהר כי עם אישור תקנון זה, הלקוח מוותר באופן מפורש על כל טענה ו/או דרישה כלפי הוט סינמה ו/או מי מטעמה עקב ביצוע עבודות השיפוץ וההתאמה, כאמור.