CINEMA BABY

פברואר 02/2022

לו"ז: 9:30-10:00 התכנסות עם כיבוד קפה ומאפה 10:00 הקרנה שם הסרט: בוטיק פריז
סינמה בייבי - "בוטיק פריז" קריון
16.2.22
לוז: 9:30-10:00 התכנסות עם כיבוד קפה ומאפה 10:00 הקרנה שם הסרט: חתונה בהפתעה
סינמה בייבי "חתונה בהפתעה" חיפה
24.2.22
לוז: 9:30-10:00 התכנסות עם כיבוד קפה ומאפה 10:00 הקרנה שם הסרט: חתונה בהפתעה
סינמה בייבי "חתונה בהפתעה" רחובות
24.2.22
לוז: 9:30-10:00 התכנסות עם כיבוד קפה ומאפה 10:00 הקרנה שם הסרט: חתונה בהפתעה
סינמה בייבי "חתונה בהפתעה" פתח תקווה
24.2.22