CINEMA BABY

ספטמבר 09/2022

9:30 התכנסות עם קפה ומאפה 10:00 הקרנה של הסרט "הוט קוטור"
סינמה בייבי "הוט קוטור" רחובות 07.09
10:30 התכנסות עם קפה ומאפה 11:00 הקרנה של הסרט "אף פעם לא מאוחר"
סינמה בייבי "אף פעם לא מאוחר" קריון 12.09