תקנון מבצע אפליקציה ינואר 2020 - הוט סינמה

תקנון מבצע אפליקציה ינואר 2020

בתאריכים 22.01-01.02.2020 יוצאת חברת "אלקו סינמה שותפות מוגבלת" (להלן: "HOT CINEMA" או "הקולנוע") במבצע הטבה למזמיני כרטיס קולנוע (אחד או יותר) לאחד מבתי הקולנוע ברשת HOT CINEMA, באמצעות יישומון HOT CINEMA, יהיה זכאי לרכישת פופקורן בינוני במזנון הקולנוע בעלות מופחתת של 10 ₪ בלבד (להלן: "ההטבה").

תקנון זה בא להגדיר את הוראות המבצע, הגדרת הזכאים להשתתף בו והזכות למימוש ההטבה כמפורט להלן;

 1. ההשתתפות במבצע הינה אישית.
 2. זכאי להשתתף במבצע כל אדם שרכש כרטיס או יותר באמצעות יישומון "HOT CINEMA" בלבד לסרט (באותה הזמנה), באחד מבתי הקולנוע של HOT CINEMA, בתקופת המבצע בלבד (מיום 22.01.2020 בשעה 00:00 ועד ליום 01.02.2020 בשעה 23:59) (להלן: "המשתתף", "תקופת המבצע"), באמצעות היישומון (אפליקציה) הרשמי של HOT CINEMA, אותו ניתן להוריד בחנויות האפליקציות של APPLE" " או –"GOOGLE PLAY" (לפי העניין).

 

 1. לעניין זה, מימוש ההטבה יתאפשר רק לבעלי גירסא 2.64 ומעלה  של היישומון. שימוש בגרסאות ישנות יותר לא תאפשרנה השתתפות במבצע ובאחריות המשתתף לוודא כי הוא עושה שימוש בגירסא העדכנית ביותר של היישומון.

 

 1. HOT CINEMA שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת המבצע או לבטלו מכל סיבה שהחברה תמצא לנכון ולא תשמע כל טענה כלפיה או מי מטעמה בעניין זה.

 

 1. מובהר, כי ההטבה ניתנת רק לרוכשי כרטיסי קולנוע באמצעות יישומון HOT CINEMA ואינה ניתנת למימוש לרוכשי כרטיסי קולנוע באפיקי המכירה האחרים השונים (לרבות, בקופות בתי הקולנוע, בעמדות הסינמטים או באתר בית הקולנוע באינטרנט.

 

 1. יובהר, כי ההטבה ניתנת למימוש גם באמצעות רכישת כרטיסים (באמצעות היישומון) גם בהטבות ובמבצעים של כרטיסי האשראי (1+1), "BUY ME", "קשרים פלוס", "אקסטרא בונוס", "נופשונית קארד", "חברת החשמל", "רמי לוי", "הסתדרות המורים", "דור חדש", "מועדון שלך", "מפעל הפיס" ו- "דולצ'ה ויטה" וכן, לבעלי שובר מנוי וגיפט קארד שרכשו כרטיסים באמצעות היישומון, כאמור.

 

 

 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, אדם עם מוגבלות, כהגדרתו בחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998 (להלן: "חוק שיוויון זכויות") אשר רכש כרטיס לקולנוע בתקופת המבצע, יהיה זכאי למימוש ההטבה בקופות בית הקולנוע ובלבד שהציג בפני הגורם המוסמך מטעם בית הקולנוע כי הוא היה מנוע מהזמנת הכרטיסים מהטעמים המפורטים בחוק שיוויון זכויות.  

 

מימוש ההטבה;

 1. עם ביצוע רכישת כרטיס כניסה לקולנוע באמצעות היישומון, יישלח ברקוד למספר הטלפון הנייד שהוזן במעמד רכישת הכרטיס, אותו יש להציג במזנון בית הקולנוע.

 

 1. כל ברקוד מקנה זכאות לרכישת פופקורן בינוני אחד במחיר מוזל.  

 

 1. לא ניתן לבצע שימוש חוזר בברקוד.
 2. מימוש ההטבה מוגבל למס' ההזמנות שיבצע המשתתף ולא למס' הכרטיסים שהזמין.  

(כלומר, עם ביצוע הזמנה לסרט ביישומון HOT CINEMA, יהיה זכאי המשתתף לקבל שובר לרכישת פופקורן מוזל בודד. (גם אם יוזמנו 5 כרטיסים באותה ההזמנה, יהיה זכאי המשתתף לקבל שובר לפופקורן אחד בלבד.)

 

 1. מימוש ההטבה במזנון בית הקולנוע בהצגת הברקוד בלבד, עד גמר המלאי או עד לתום תקופת המבצע כהגדרתו לעיל, לפי המוקדם.

 

 1. אין כפל מבצעים.

 

 1. כמות השוברים המקסימלית המוקצית לטובת המבצע היא  5,000 יחידות.

 

 1. מובהר, כי האחריות להורדת היישומון, רכישת הכרטיסים או מימוש ההטבה היא של המשתתף לבדו באופן בלעדי ולא תשמע טענה כלשהי כנגד HOT CINEMA בעניין זה.

 

 1. עוד מובהר, כי HOT CINEMA לא תישא באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות התקשורת או בכישלון חומרה או תכנת מחשב או טלפון נייד מכל סוג, אשר גרם לרשומה או נתון כלשהו להימחק ושבגינה, לא ניתן היה למשתתף לקחת חלק במבצע.

 

 1. במקרה של סתירה או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות באמצעי תקשורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

 

 

 1. המשתתף מסכים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה במבצע, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת החברה ו/או שיבושים באתר HOT CINEMA או פגמים ושיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד כנגד HOT CINEMA או מי מטעמה.

 

 1. בעצם השתתפותו במבצע, המשתתף מצהיר ומסכים כי הוא קרא את הוראות תקנון המבצע וכי הוא מסכים להן, לרבות התנאים הכלולים בהן. HOT CINEMA רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון כפי ששונה יחייבו את כל המשתתפים מרגע פרסומם באתר HOT CINEMA.

 

 1. HOT CINEMA שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בין אם מיזמתה ובין אם לבקשת אדם עם מוגבלות כמפורט בסע' 7 לעיל.

 

ט.ל.ח