תקנון אינסטה בלוק - הוט סינמה

תקנון אינסטה בלוק

‏‏20 יולי, 2021

 

הנדון: שת"פ אינסטבלוק –  הוט סינמה שותפות מוגבלת יולי 2021

 

 

 1. ההתקשרות:  אינסטבלוק בע"מ (להלן: "בית העסק") ורשת בתי הקולנוע "HOT CINEMA" (להלן: "הרשת") יקיימו שיתוף פעולה מסחרי באופן שכל הרוכש כרטיס לסרט קולנוע באחד מסניפי הרשת בתקופת המבצע, יהיה זכאי לרכוש מוצר המשווק ע"י בית העסק המשתתף במבצע במחיר מופחת.   

מובהר כי ההתקשרות כאמור לעיל תחל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הרשת ובהסכמת בית העסק שתינתן מראש ובכתב.

 

 1. מהות ההטבה:  

כל הרוכש כרטיס לסרט באחד מסניפי הרשת בתקופה שבין 22.07.2021 בשעה 00:01 ועד ליום 24.07.2021 בשעה 23:59 יהיה זכאי לשובר הנחה בודד לרכישת אינסטבלוק מסוג "עץ אורן" בגודל 14*18 ס"מ תמורת 60 ₪ בלבד (להלן: "המוצר המשתתף במבצע").

שווי ההטבה הינה 50% מגובה מחיר המוצר המשתתף במבצע (להלן: "ההטבה")

 

 1. מלאי מינימאלי בהטבה: בית העסק מתחייב כי המלאי המינימאלי למימוש ההטבה יהיה 500 יח'. בית העסק מתחייב להחזיק במלאי שלו את מספר הפריטים המינימאלי האמור.

 

 1. תקופת ההטבה: שובר ההטבה ישלח ללקוחות הרשת שהשלימו הזמנה לרכישת כרטיס קולנוע (אחד או יותר) באחד מבתי הקולנוע של הרשת החל מיום 22.07.2021 בשעה 00:01 ועד ליום 24.07.2021 בשעה 23:59.

מימוש ההטבה בבית העסק יתאפשר רק באתר אינסטבלוק www.instablock.co.il

(ולא באמצעות הדוכנים/חנויות של בית העסק) עד ליום 01.09.2021.

 1. פרסום:
 • ההטבה תתוקשר על גבי ניוזלטר ייעודי הנשלח ללקוחות HOT CINEMA אשר אישרו קבלת דואר אלקטרוני שיווקי.
 • כמו כן, ההטבה תתוקשר בדיגיטל ובאתר אינסטבלוק
 • העיצוב יתבצע על ידי HOT CINEMA בנוסח ובשפה הפרסומית של HOT CINEMA. הפרסום ותוכנו יאושרו מראש  על ידי בית העסק. HOT CINEMA תהיה רשאית לשנות את אופן פרסום ההטבה הנ"ל ואת דרכי הפרסום, כמפורט בסעיף 7.2, בכל עת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 1. תנאי ההטבה לפרסום:
 • מלאי מינימאלי: 500 שוברי הנחה לרכישת המוצר המשתתף במבצע במחיר מופחת
 • מימוש ההטבה בכפוף להוראות תקנון זה ותקנון אינסטהבלוק
 • על מנת לממש את ההטבה יש להקיש את שובר ההנחה המתקבל בטלפון הנייד בסיום ההזמנה.
 • HOT CINEMA רשאית, לשנות/להפסיק את המבצע בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • המבצע והמוצרים/השירותים הינם באחריות בית העסק בלבד.

 

 1. תפעול ההטבה:
 • לקוחות HOT CINEMA הרוכשים כרטיסי קולנוע, יהיו זכאים בתום כל הזמנה לקבלת שובר בודד לרכישת המוצר המשתתף במבצע במחיר מופחת, בהזמנה באמצעות אתר האינטרנט של בית העסק ובאחריותו (להלן: "האתר").
 • בית העסק ישא באחריות בגין תפעול המבצע באתר האינטרנט שלו, לרבות הממשק להזנת שובר ההטבה המתקבל ומימושו על ידי לקוחות הרשת וזאת בנוסף לשירות לקוחות ואחריות המוצר וכל דבר הנלווה לו בהתאם להוראות הדין ודיני הגנת הצרכן.
 • תדרוך הסניפים: בית העסק יתדרך את המוכרים בסניפי הרשת בנושא תנאי ההטבה ואופן חיוב הלקוחות ומועדי מימוש ההטבה והמגבלות החלות עליה.  

בכל מקרה של שאלות או בדיקות יש להפנות את לקוחות הרשת למחלקת שירות לקוחות של אינסטהבלוק בטל : 03-6598899 או באתרwww.instablock.co.il

 

 1. אחריות:
 • מובהר בזה כי HOT CINEMA או מי מטעמה, איננה אחראית לשירותים ו/או למוצרים שיסופקו על ידי בית העסק . בית העסק  הוא האחראי הבלעדי לכל המוצרים ו/או השירותים שיסופקו על ידו ללקוחות הרשת ולכל הנובע מכך. 
 •  בית העסק מתחייב בזה לפצות ו/או לשפות את HOT CINEMA על פי דרישה ראשונה בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתופנה כלפי HOT CINEMA הקשורה, בין במישרין ובין בעקיפין, למוצרים ו/או לשירותים של בית העסק ובלבד ש-HOT CINEMA הודיעה לבית העסק על כל דרישה או תביעה כאמור ואפשרה לבית העסק לנהל בעצמו ועל חשבונו את הגנתו כנגד הדרישה או התביעה.
 • מובהר בזאת כי HOT CINEMA לא תשא באחריות בגין פרטים לא נכונים שימסרו על ידי בית העסק.